Historie...

Historie School- en Volksfeesten Lierderholthuis
 
Al meer dan 90 jaar wordt er in de zomermaanden een weekend lang feestgevierd in Lierderholthuis. De bevolking van Lierderholthuis en omstreken komt dan bij elkaar om onder het genot van een drankje aan diverse activiteiten deel te nemen.

Het oprichtingsjaar van de kermis, 1922 is heel bijzonder. Rond dit jaar werd niet alleen de kermis opgericht maar het was het stichtingsjaar van een aantal nog altijd bestaande organisaties. De ABTB maar ook de Boerenleenbank, Melkfabriek Heino Krause en de Muziekvereniging Salland. De kemis in Lierderholthuis ontstond als School- en Volksfeest op dezelfde wijze waarop deze in andere plaatsen zoals bijvoorbeeld de Elshof gehouden werd.

De eerste kermis was in de feesttent bij cafè Kappert (nu Krobo) aan de Herenbrinksweg. Het feest wisselde nogal eens van plek. Zo is het feestterrein bij Hermien van Dam geweest maar ook bij Kortstee, Ogink en wat nu cafè Olde Wettering is. Het café was indertijd van Hein en Marietje Elshof en hun naastgelegen schuur werd als feestruimte gebruikt. Daarnaast was het mogelijk om het oude parochiehuis als ruimte te huren. De kermis was dan voor het parochiehuis en rondom school waar vooral oudhollandse volks- en kinderspelen als touwtrekken, stoelendans, puzzel-fietstochten etc. Later werden er steeds meer originele activiteiten georganiseerd waarbij er bijna altijd gezocht werd naar gemotoriseerd spektakel.

Er waren ook diverse kermisklanten die graag een weekend met hun kraam (speelgoed, snoep en olliebollen) of attractie (draaimolen, zweefmolen, schietsalon etc) de feestvreugde kwamen vergroten. Vele zijn ondertussen al heel wat jaren met de kermis in Lierderholthuis verbonden. Zo is de familie van de draaimolen eigenaar, Japie al vanaf zijn beginjaren bij de kermis betrokken en ook de schiettent kwam hier al vanaf het eerste moment dat zij begonnen. Mooi detail bij de draaimolen is nog dat deze vroeger tot zaterdagochtend als draaimolen functioneerde en dan zaterdagmiddag werd afgebroken en omgebouwd tot zweefmolen.

In 1969 werd het 25 jarig jubileum gevierd (er is in de loop van jaren een misverstand ontstaan over het ontstaansjaar van de kermis deze bleef lang onduidelijk tot er in 2015 een krantenartikel opdook dat schrijft over de eerste kermis) en was een grote prijs te winnen met de sterrit voor auto’s en motoren. De winnaar van deze tocht kreeg namens de organisatie een echte vouwfiets uitgereikt. Ook werd er dit jaar begonnen met de zeer succesvolle organisatie van de jaarlijks terugkerende grasbaanraces voor motoren. Deze races werden zo bekend dat er zelfs om de nationale titel is gestreden in de weilanden rondom de dorpskern, waarbij meer dan 2000 bezoekers aanwezig waren. Op het hoogte punt van de roem kwamen er zelfs Amerikaanse coureurs naar Lierderholthuis om aan de races mee  te doen. De grasbaanraces zijn halverwege de jaren 70 vervangen door het autovoetbal, wat 5 jaar op rij een groot succes was. In de jaren hierna werden er elke keer weer originele activiteiten georganiseerd, zoals windhondenrennen, trekkerslep,trekkersprint, autorodeo, autopulling, caravanraces, koerace en behendigheidswedstrijden met kranen. Ook zijn er door de straten van het dorp diverse wedstrijden geweest als de steprace, de beddenrace, de solexrace en zelfs een wedstrijd met botsauto’s.

Ook de kerktoren werd niet ontzien toen er voor iedereen de mogelijkheid was om van de toren te abseilen en er vanaf getokkeld kon worden.  Na diavonden met toneel en musicals, opgevoerd door leden van de jeugdsoos, kwam er eind jaren 70 behoefte aan popmuziek. Diverse landelijk bekende bands hebben de feesttent een avond op de kop gezet. Zo waren het Amsterdamse Drukwerk, de Frank Boeyen Groep en de Havenzangers ooit te gast. Daarnaast kwamen er vele zogenaamde top-40 bands de feestavonden van muziek voorzien en zorgde voor bezoekers die in grote getale uit de gehele regio kwamen. Het muzikale hoogtepunt werd bereikt in 1994 toen de band Normaal ter ere van het 50 jarig bestaan van de kermis Lierderholthuis een daverende show bracht in de feesttent.

De laatste jaren heeft de zeskamp zich ontwikkeld tot een evenement waarbij de verschillende buurten uit en om het dorp, elkaar bestrijden. Vanwege de fanatieke inzet van de teams is dit onderdeel omgedoopt in de “Grote Burenruzie”. De ruzie wordt ieder jaar vriendschappelijk afgesloten met het varken aan het spit en een lekker glas bier.

Na al de jaren is het feestweekend Lierderholthuis nog steeds een weekend waar alle bewoners met elkaar in een gemoedelijke sfeer een gezellig feest vieren. De organisatie wordt verzorgd door vele vrijwilligers van de diverse verenigingen die het dorp rijk is.