Huisregels Feestweekend Lierderholthuis

Tijdens het feestweekend Lierderholthuis hanteren wij duidelijke huisregels. Bij betreden van het feestterrein gaat u hiermee akkoord en bent u verplicht zich aan deze regels te houden.

 • Zorg er altijd voor dat u een geldig legitimatiebewijs bij u heeft, zonder geldig legitimatiebewijs kunnen wij u de toegang tot het feest weigeren.
 • Het is verboden om alcohol te nuttigen of in bezit te hebben onder de 18 jaar.(In geval van overtreding is de organisatie gerechtigd je een boete van €90,- op te leggen)
 • Het is als 18+er verboden om alcohol door te geven aan een persoon onder de 18 jaar.(In geval van overtreding is de organisatie gerechtigd je een boete van €90,- op te leggen)
 • Het is verboden om te roken in de tent.
 • Het is verboden om (soft)drugs te gebruiken of in bezit te hebben.
 • Het is verboden om wapens, stokken, messen of andere gevaarlijke voorwerpen in uw bezit te hebben.
 • Het is verboden om eigen consumpties mee te nemen het terrein op.
 • U dient instructies van de organisatie, de beveiliging of het personeel ten alle tijden op te volgen.
 • Indien u medewerking aan fouilleren of onderzoek van tassen weigert, dient u het terrein te verlaten.
 • Verkoop van alcoholhoudende drank kan op grond van wangedrag en/of dronkenschap geweigerd worden.
 • Op gronde van gedrag op het terrein en/of openbare weg aangrenzend aan het evenement kan de organisatie, de beveiliging, of het personeel u de toegang weigeren.
 • Ongewenst gedrag als agressie en discriminatie wordt niet getolereerd.
 • De organisatie, eigenaar van de locatie of het personeel kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel, materiële en/of immateriële schade, die u als bezoeker mocht ondervinden.
 • Het aanbrengen van letsel aan personen of schade aan gebouwen of materiaal zal worden verhaald bij de veroorzaker.
 • Gekochte entreekaarten en consumptiemunten worden niet teruggenomen.
 • Gekochte munten zijn alleen in het jaar van aankoop geldig en zijn niet terug inwisselbaar.
 • Het betreden van de evenementlocatie is geheel voor eigen risico.
 • U stemt ermee in dat de film/foto’s die gemaakt worden, voor promotionele en commerciële doeleinden gebruikt mogen worden,zonder dat hier rechten aan ontleend kunnen worden.
 • Bij ontzegging van de toegang tot het evenement/terrein om welke reden dan ook, heeft u geen recht op restitutie van gelden.
 • Ook zijn lachgaspatronen en het gebruik daarvan op ons terrein niet toegestaan. Bij constatering wordt je van het veld verwijderd en toegang ontzegd voor de rest van het weekend.