Huisregels Feestweekend Lierderholthuis

Tijdens het feestweekend Lierderholthuis hanteren wij duidelijke huisregels. Bij betreden van het feestterrein gaat u hiermee akkoord en bent u verplicht zich aan deze regels te houden.

 • Zorg er altijd voor dat u een geldig legitimatiebewijs bij u heeft, zonder geldig legitimatiebewijs kunnen wij u de toegang tot het feest weigeren.
 • Het is verboden om alcohol te nuttigen of in bezit te hebben onder de 18 jaar. In geval van overtreding is de organisatie gerechtigd je een boete van €90,- op te leggen.
 • Het is als 18+er verboden om alcohol door te geven aan een persoon onder de 18 jaar. In geval van overtreding is de organisatie gerechtigd je een boete van €90,- op te leggen.
 • Het is verboden om te roken in de tent.
 • Het is verboden om (soft)drugs te gebruiken of in bezit te hebben.
 • Het is verboden om wapens, stokken, messen of andere gevaarlijke voorwerpen in uw bezit te hebben.
 • Het is verboden om eigen consumpties mee te nemen het terrein op.
 • U dient instructies van de organisatie, de beveiliging of het personeel te alle tijde op te volgen.
 • Indien u medewerking aan fouilleren of onderzoek van tassen weigert, dient u het terrein te verlaten.
 • Verkoop van alcoholhoudende drank kan op grond van wangedrag en/of dronkenschap geweigerd worden.
 • Op gronde van gedrag op het terrein en/of openbare weg aangrenzend aan het evenement kan de organisatie, de beveiliging of het personeel u de toegang weigeren.
 • Ongewenst gedrag als agressie en discriminatie wordt niet getolereerd.
 • De organisatie, eigenaar van de locatie of het personeel kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel, materiële en/of immateriële schade, die u als bezoeker mocht ondervinden.
 • Het aanbrengen van letsel aan personen of schade aan gebouwen of materiaal zal worden verhaald bij de veroorzaker.
 • Gekochte entreekaarten en consumptiemunten worden niet teruggenomen.
 • Gekochte munten zijn alleen in het jaar van aankoop geldig en zijn niet terug inwisselbaar.
 • Het betreden van de evenementlocatie is geheel voor eigen risico.
 • U stemt ermee in dat de film/foto’s die gemaakt worden, voor promotionele en commerciële doeleinden gebruikt mogen worden, zonder dat hier rechten aan ontleend kunnen worden.
 • Bij ontzegging van de toegang tot het evenement/terrein, om welke reden dan ook, heeft u geen recht op restitutie van gelden.
 • Ook zijn lachgaspatronen en het gebruik daarvan op ons terrein niet toegestaan. Bij constatering wordt je van het veld verwijderd en toegang ontzegd voor de rest van het weekend.


Vind ons op Facebook